Šeny a děti


Pokud je něco、je rozhodně pochopitelné,pak jeに、že ženy mají k dětem mnohem větší sklony,než muži. このような状況の中で、私たちは何をしているのですか? エスタージュ・イェン・マロシェン(Existuje jen málošen,které o své vlastnídítěnestojí)は、ドイツの町。 Každé ženě,které se narodí dítě,se změní pohled na svět. Bude najednou mnohem obezčetnějčí a bude dávat pozor na to,aby se danému dítěti nic nestalo. Núco takového je rozhodnědoběe. Právěeny mají tendenci se o dítěstarat mnohem více,nešmuši. Je jasné,žeいmuž se o dítě nějakým způsobem stará,エールmnohem více času tráví dítě s matkou.

žena a miminko

Jestli je něco、je potřeba mít na paměti,pak jeに、že dítě potřebuje jak ženský takいmužský vzor. Pokud dítě vyrůstá jen s jedním rodičem,pak jeをpro něj mnohem složitějšíは、když seをnemusí zdát. Takové dítě může mít v budoucnu problém,protože ve svém životě nemělo mužský vzor. Vše seエールdá nějakým způsobem zvládnoutをzejména,pokud je dítě vnitřně silné. Je ale skutečný mnohem lepří,pokud se dítěti věnuje jak matka,tak i otec. Nenínaškodu mítněco takového na paměti.

žena a dítě

Pokud jste zrovna v očekávání,pak věřte,že obojí je pro dítě velmi důležité. Pokud tedy bude mít otec zájem,rozhodný jej nechte trávit s dítětem tolikčasu,kolik bude zapotčebí. Jsou věci,kteréměe dátdítěti pouze muš. Stejný tak tomu je ušeny. Právětaměe dátdítěti to,co muš naopak nikoliv.  Myslete na to,še pro dítě by zde mělibět oba rodiče. Je pochopitelné,že začátku to nemusí být snadné ani pro jednoho z rodičー,ale časem se vše poddá. Vzhtete,že rozhodn p pijijdete na, jak btt tmimi nejlepšími rodiči, rozhodnbud滋滋bud budete.  Kašdězašínal ze zašátku od nuly. Vête,še vêe zvládnete. Chce to Jenñas, abyste se včemu naučili. Pamatujte na,že nejdleležitžjší je, abyste tady pro dít b byli nejen v době,kdy vás bude nejvíce potebebovat.

.